Kuninga 34 (III korrus), 80010 Pärnu linn

Asukoht plaanil

Avatud:

E - R 8.00 - 17.00

L - P

tel: 44 41 046, GSM 5 154 178

e-mail: info@klmmaa.ee

litsentsid: 349 MA-k ja 334 MA (geodeetilised ja maakorraldustööd)

mtr: EEG000143 (ehitusgeodeetilised tööd)Teenused:

 maade tagastamine ja erastamine
 
maa riigi- ja munitsipaalomandisse vormistamine
 
katastriüksuste moodustamine, mõõdistamine ja  jagamine
 
geodeetiline mõõdistamine detailplaneeringutele
 
geodeetiliste aluste valmistamine
 
kruntide mõõdistamine
 
Piirimärkide taastamine

www.klmmaa.ee

* KLM Maakorraldusbüroo *